אודות

אפיק מיחזור פועלת למען הסביבה ובריאות הציבור, על ידי איסוף מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וסוללות וטיפול בהם ברוח החוק ובהתאם לתקנים סביבתיים מתקדמים. כחברה מקיימת ((sustainable business אפיק שואפת להעסקה מגוונת (Diversity hiring) של עובדים מהקהילה ולהכלתם במעגל עובדיה ולקידום המודעות והאחריות האקטיבית לסביבה, בקרב שותפיה העסקיים, כלל הציבור והדור הצעיר בפרט.