ערכי החברה

אפיק בחרה לקדם את חזונה באמצעות מספר ערכים  אשר יבואו לידי ביטוי בכל תחומי עשייתה

אחריות | כל אחד מאיתנו לוקח אחריות להגן על הסביבה ולעודד התנהגות אחראית לטובת עתידנו ועתיד הדורות הבאים.

שותפות | אנו מאמינים בערבות ומעורבות ושואפים לחבר למעגלי העשייה שלנו אוכלוסיות המתקשות לחדור למעגל העבודה ולפעול ביחד למען האדם והסביבה.

דיאלוג | אפיק תפעל מתוך שקיפות מלאה ודיאלוג עם הקהילה – במטרה להחזק את המודעות לסביבה ולפעול ביחד לצמצום ההשפעות הסביבתיות וליצרת סביבה מקיימת.

קידמה | אפיק תאמץ טכנולוגיות סביבתיות חדשניות לטובת שיפור מתמיד בביצועיה הסביבתיים הן מבחינת איכות המיחזור והשימוש החוזר ברכיבים ובמוצרים והן מבחינת התייעלות אנרגטית והשפעות סביבתיות.